Tora-Yeshua Amersfoort

Is deze informatie niet correct?

We willen gemeente zijn zoals de Handelingengemeente was.We praktiseren de Tora zover als mogelijk is, volgen dus Yeshua (Jezus) na in Zijn wijze van leven.Vieren shabbath, Pesach en alle Feesten des Heren, uiteraard leven we uit de genade van het ware Pesachlam (Yeshua) en volgen Zijn Tora-leefstijl.We helpen mensen hun "Geestesgaven" te ontdekken en te implementeren in de gemeente, ontmaskeren duisternis (islam, NWO e.d.) in liefde voor mensen met evangelieverkondiging.Voortdurend aandacht voor de wederkomst van JHWH/Yeshua, daarbij ook voor Israel.Shalom,Ben Kok (joods-chr. pastor)

Bezoekadres: 
Grote Koppel 44
3813AB Amersfoort