Baptisten en ABC-gemeenten

Het baptisme is een stroming binnen het protestantisme (christendom), ontstaan in 1609 onder puriteinse vluchtelingen van Engeland in Amsterdam na contacten met Nederlandse doopsgezinden. Twee Engelse predikanten John Smyth en Thomas Helwys worden als stichters gezien. Hét onderscheidende kenmerk van het baptisme is dat het de doop door onderdompeling hanteert, toegepast op (bijna) volwassenen.
De Unie van Baptistengemeenten in Nederland is een overkoepelende organisatie voor Baptistengemeenten, te vinden in de evangelische hoek van het christendom in Nederland. De Unie is een federatie van 85 gemeenten met 11.109 leden (2005).
De ABC-gemeenten of voluit Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten is een samenwerkingsorganisatie voor vrije baptisten- en evangelische gemeenten in Nederland. De Alliantie telt 63 gemeenten.

Is deze informatie niet correct?

Baptistengemeente 'De Vluchtheuvel'

Wij zijn een gemeente waarin mensen naar elkaar omzien, waar mensen deel uit mogen maken van een warme gemeenschap. Een gemeenschap die mag ontstaan doordat mensen hun leven willen wijden aan de Here Jezus.

U bent van harte welkom om eens een dienst bij ons bij te wonen. Elke zondagochtend komen we om 9:30 uur bij elkaar. Na elke dienst is er ook de mogelijkheid om gezellig een kopje koffie te drinken en na te praten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Baptisten en ABC-gemeenten