Overige

Overige kerkgenootschappen en gemeenten

Is deze informatie niet correct?

Zevendedags Baptisten

Welkom bij de Zevendedags Baptisten Gemeente Amsterdam. Wij zijn een Sabbatvierende gemeente die in het jaar 1930 is opgericht.

Wij geloven in God als onze Schepper, in Jezus Christus als Zijn Zoon, die onze zonden op zich nam, die voor ons is gestorven en weer is opgestaan.

Wij geloven in de Bijbel als Gods woord, waaronder de 10 geboden als voorschriften voor het leven. Op volwassen leeftijd belijden wij dit alles en worden dan door onderdompeling gedoopt.

Is deze informatie niet correct?

Tora-Yeshua Amersfoort

We willen gemeente zijn zoals de Handelingengemeente was.We praktiseren de Tora zover als mogelijk is, volgen dus Yeshua (Jezus) na in Zijn wijze van leven.Vieren shabbath, Pesach en alle Feesten des Heren, uiteraard leven we uit de genade van het ware Pesachlam (Yeshua) en volgen Zijn Tora-leefstijl.We helpen mensen hun "Geestesgaven" te ontdekken en te implementeren in de gemeente, ontmaskeren duisternis (islam, NWO e.d.) in liefde voor mensen met evangelieverkondiging.Voortdurend aandacht voor de wederkomst van JHWH/Yeshua, daarbij ook voor Israel.Shalom,Ben Kok (joods-chr.

Is deze informatie niet correct?

Zevende dag adventisten

Onze gemeente heet u elke sabbat (zaterdag) hartelijk welkom! <br>We zijn een gevarieerde gemeente die bestaat uit mensen met verschillende achtergronden en culturen, maar samen voelen we ons één in de HERE. <br>Om 10 uur is er bijbelstudie in verschillende groepen, om 11.00 uur de eredienst.<br>Het is een fijn samenzijn in Jezus naam, om door de Vader Zelf onder leiding van Zijn Geest te worden opgebouwd en versterkt voor de komende week.

Is deze informatie niet correct?

Crossroads

kerk van en voor jonge mensen in en rond Rotterdam. Wat ons als community samenbindt, is ons geloof in Jezus, en ons verlangen om hier op eigentijdse en dynamische manier invulling aan te geven. Crossroads Rotterdam is een kerk waar mensen die normaal niet naar de kerk gaan hartelijk welkom zijn! Je bent van harte welkom om je moeilijke vragen te stellen, en eens te ervaren wat het geloof inhoudt. Ook is ons verlangen om als kerk op een positieve manier betrokken te zijn bij Rotterdam.

Pagina's

Abonneren op RSS - Overige